Hebt u nood aan een CE markering dossier voor uw nieuw ontworpen machine?

Moet u een CE-markering aanbrengen, maar heeft u geen idee wat het is, waarom het van belang is en hoe u hieraan moet beginnen? Kent u de Europese richtlijnen die er gelden rond CE-markering niet of onvoldoende? Wij verduidelijken het graag even voor u! 

Neem contact met ons op

Waarom CECE?

In de Europese Unie is het voor fabrikanten en importeurs verplicht om te voldoen aan de relevante CE richtlijnen en verordeningen. Dit zijn wetteksten die alle essentiële eisen op vlak van veiligheid, gezondheid en milieu bevatten. Het primaire doel van de CE markering is de veiligheid van de gebruikers ten aller tijde te garanderen. Als tweede doel zorgt een CE markering voor een eerlijke concurrentiële markt waar iedereen volgens dezelfde spelregels speelt.

Een geldige CE markering, goed onderbouwd door de nodige documentatie, dekt u in bij aantijgingen via rechtswege. U kan door dit label gerust slapen, dat u uw producten of machines vakkundig en “state-of-the-art” op de markt hebt gebracht.

Wat is CE markering?

Het CE-symbool staat voor: Conformité Euopéenne. Het moet worden aangebracht door elke fabrikantproducentontwerper of importeur die zijn producten op de Europese markt brengt.

Een CE-Markering is echter meer dan het aanbrengen van een symbool. Achter de CE markering zit een technisch constructie dossier waarin conformiteit met de vooropgestelde richtlijnen wordt bewezen. Vanuit een conform technisch constructie dossier kan de CE conformiteitsverklaring opgesteld worden en kan het label geplaatst worden op product of machine.

elva is gespecialiseerd in het opstellen van deze CE-dossiers en bijhorende markering voor machines of volledige productielijnenmedische apparatuurelektrische apparaten en bouwproducten. Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat uw machine of product voldoet aan de Europese richtlijnen en dus op de Europese markt kan worden gebracht. 

Elk product valt onder zijn unieke combinatie van richtlijnen en elke richtlijn heeft op zijn beurt weer zijn unieke eisen en administratieve verplichtingen. elva zorgt er voor dat u door het bos de bomen terug ziet.

Een conform CE dossier heeft nog andere voordelen:

 • Analyse van alle levensfases
 • Helder zicht in de risico’s van uw product
 • CE conforme handleiding inzake bediening, installatie, herstelling en onderhoud
 • Basis voor opleiding van nieuwe werknemers
 • Fundament voor andere documentatie zoals salesfolders

Voordelen om u te laten bijstaan door elva.

1.     Kortere time to market

2.     Gegarandeerd compliance

3.     Experten aan het werk bij u op kantoor

4.     Mogelijkheid tot consultancy

5.     Geldbesparing

Laat u bijstaan door elva consultancy

Heeft u geen kennis wat betreft CE-Markering? Weet je niet hoe je aan het dossier begint? Laat u dan bijstaan door elva Consultancy, zodat u een correct dossier hebt en u uw product veilig op de markt kunt brengen. Verlies geen tijd of geld en zet onze gecertificeerde experts aan het werk.

Want onze experts beschikken over het wereldwijd erkende TÜV NORD-certificaat alsmede de titel ‘CECE - Certified Expert in CE Marking’. Dat is meteen de hoogst mogelijke kwalificatie op het gebied van CE-markering.

Om dit certificaat te bekomen hadden ze reeds de Machinery Directive Incorporating CE marking succesvol gevolgd. Dus niet alleen zijn ze op de hoogte van de belangrijkste Europese richtlijn en hebben ze een gedetailleerd inzicht in de processen en naleving via de laatste normen, maar kunnen ze dankzij hun certificaat ook advies geven.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Waar helpen onze experts u mee?

elva kan u helpen bij de volledige aanmaak van het dossier, maar ook bij het voorleggen van uw dossier aan een aangemelde instantie en de verdere opvolging. Voor het uitvoeren van de testen en het oplijsten van alle eigenschappen is de expertise van de klant wenselijk. 

Onze experts bieden hulp bij:

 • Het begrijpen en volgen van de richtlijnen over de CE-markering
 • Verificatie van de conformiteit in de ontwerpfase en productiefase
 • Opstellen van technische documentatie volgens CE vereisten
 • Conformiteits- of inbouwverklaring
 • De plaatsing en het gebruik van het CE-label
 • Beoordeling door aangemelde instanties

Het elva-plan van aanpak

 • Elke productcategorie kent een verschillende aanpak. Elk dossier vereist een eigen manier van samenwerking afhankelijk van de beschikbare informatie en de mogelijkheid om onderdelen al dan niet zelf uit te werken. 

  Om deze reden bieden we CE-dossiers in twee stappen aan:

   

  Stap 1: Adviestraject

  De eerste stap is een kort adviestraject waarbij een CE specialist van elva het product of de machine en/of de bestaande informatie in kaart brengt. Tijdens dit traject worden alle relevante normen, richtlijnen en benodigde informatie verzameld en wordt de status van elk onderdeel in het TCD = Technisch Constructie Dossier benoemd. Het resultaat van dit adviestraject is een duidelijke checklist met opmerkingen van al de te nemen stappen om tot een volledig afgewerkt CE dossier te komen. Dankzij deze informatie kan er eveneens een duidelijke en correcte offerte worden opgesteld om het dossier verder af te werken. 

   

  Stap 2: Full CE audit

  Aan de hand van het adviestraject wordt besproken welke informatie ontbreekt en wie de taken op zich zal nemen. Deze taken zijn onder andere :

  ·       Schrijven van het technisch dossier

  ·       Uitvoeren van berekeningen

  ·       Organiseren van testen

  ·       Organiseren audit door aangemelde instantie

  ·       Schrijven van een CE conforme handleiding

  ·       CE label en etikettering

   

  In dit traject vervolledigen we niet enkel het technisch dossier naar alle verplichtingen uit de richtlijn/verordening, maar checken we ook of er wordt voldaan aan alle essentiële veiligheidseisen. Hiervoor hebben wij ook de nodige checklists in ons bezit. Het beoogde doel van dit traject is een conform dossier dat toelaat de CE-Markering aan te brengen. 

  Nood aan een CE dossier? Nood aan de nodige hulp bij CE-Markering? Aan een handleiding die wettelijk in orde is?

Neem contact met ons op