Bent u op zoek naar een Certified Expert in CE markering?

Hebt u nood aan een CE-markering dossier voor uw nieuw ontworpen machine? Moet u een CE-markering handleiding opstellen, maar heeft u geen idee hoe u hieraan moet beginnen? Kent u de Europese richtlijnen die er gelden rond CE-markering niet of onvoldoende? Laat u dan bijstaan door een elva - consultant. Zodat u een correct dossier hebt en u uw product veilig op de markt kan brengen. Verlies geen tijd of geld en zet onze gecertifieerde elva-experts aan het werk.

Want onze elva-consultants beschikken over het  wereldwijd erkende TÜV NORD-certificaat alsmede de titel ‘CECE - Certified Expert in CE Marking’. 

Dat is meteen de hoogst mogelijke kwalificatie op het gebied van CE-markering.

Om dit certificaat te bekomen hadden ze reeds de Machinery Directive Incorporating CE marking succesvol gevolgd.
Dus niet alleen zijn ze op de hoogte van de belangrijkste Europese richtlijnen  en hebben ze een gedetailleerd inzicht in de processen en naleving van de nieuwste normen maar kunnen ze dankzij hun certificaat ook advies geven.

Waarom CECE?

In de Europese Unie is het voor fabrikanten en importeurs verplicht om te voldoen aan de CE-richtlijnen (CE = Conformité Européenne). Een bewijs dat een fabrikant of importeur de CE-richtlijnen volgt, houdt meer in dan het simpel aanbrengen van een CE-vermelding op je product. Je moet een Conformiteitsverklaring opstellen. Dat is een verklaring dat het in het EU-land verhandelde product voldoet aan de CE-richtlijnen op het gebied van veiligheid en gezondheid. 

Een Conformiteitsverklaring houdt in dat een fabrikant of importeur officieel verklaart dat de verhandelde producten aan de Europese CE-richtlijnen voldoen. Wie een Conformiteitsverklaring opstelt moet er dus zeker van zijn dat alles in die verklaring klopt. Wie onwaarheid verkondigt en bijvoorbeeld testen noemt die niet daadwerkelijk zijn uitgevoerd, begaat een overtreding. Wat moet er allemaal in een Conformiteitsverklaring staan? Alles hangt af van de productgroep waartoe het betreffende product behoort.

Het doel van CECE?

Het documenteren van CECE heeft een aantal doelen:

 • waarschuwing voor onveilige situaties
 • hulp bij installatie en herstellingen en onderhoud
 • bedieningsrichtlijn
 • basis voor opleiding van nieuwe gebruikers
 • fundament voor andere documentatie zoals salesfolders

Waarbij helpen de elva-consultants u?

 
 • Het begrijpen en volgen van de richtlijnen over de CE-markering
 • Verificatie van de conformiteit in de ontwerpfase en productiefase
 • Opstellen van technische documentatie volgens CE vereisten
 • Conformiteits- en inbouwverklaring
 • De plaatsing en het gebruik van het CE-label
 • Gebruikmaking van auditinstanties

Nood aan een CE dossier? Aan een handleiding die wettelijk in orde is ?