11 momenten om voor consultancy te kiezen

De reden van uw tijdelijke nood aan extra technische resources kan divers zijn. Hieronder een aantal voorbeelden wanneer elva u te hulp snelt met extra consultants:

 1. Wilt u sneller resultaat behalen, maar hebt u de mankracht niet?
 2. Wilt u een kortere time to market?
 3. Wilt u meteen expertise in huis zonder de lange en intensieve aanwervingsprocedures?
 4. Wilt u iemand direct inzetten zonder opleidingskosten?
 5. Hebt u een tijdelijk project en dus tijdelijk nood aan extra expertise?
 6. Hebt u nood aan een verruiming van uw expertise?
 7. Hebt u experten nodig met een brede vakspecialisatie?
 8. Hebt u een project dat van idee tot realisatie moet omgezet worden?
 9. Weet u de weg niet naar de juiste leverancier? Dan screenen wij mogelijke partners.
 10. Bent u aan het groeien en hebt u baat bij snelle extra versterking?
 11. Bent u genoodzaakt om snel in te spelen op een specifieke klantvraag, maar ontbreekt het u aan geschikt personeel?

Is één van deze 11 situaties herkenbaar?
Dan is elva uw antwoord.

Nog nooit een beroep gedaan op consultancy?
Contacteer ons en we komen graag langs om verder toe te lichten hoe wij u kunnen helpen.

Contacteer ons

10 redenen om voor elva te kiezen als consultancy partner

Bent u niet zeker waarom u voor elva moet kiezen? Dan helpen deze 10 redenen u alvast op weg.

 1. Rekrutering
  Elva heeft een strenge rekrutering, zo houden we het niveau hoog.
 2. Competentiematrix
  Dankzij een eigen ontwikkelde competentiematrix krijgt u een perfecte match tussen uw vraag en onze consultant.
 3. Perfect team
  We stellen het perfecte projectteam voor u samen. Één of meerdere consultants van verschillende niveaus of switchen van consultants tijdens verschillende fases van het project zijn beide mogelijkheden
 4. Rendement
  Maximaal rendement van bij de start dankzij de expertise van onze consultants.
 5. Life long learning
  Al onze consultants hebben jaarlijks toegang tot een uitgebreid opleidingsmenu. Ook klantspecifieke opleidingen kunnen georganiseerd worden
 6. Opvolging
  Er is een gestructureerde opvolging van onze consultants en klanten.
 7. Transparant
  Volledige transparante werkwijze dankzij uurregistratie en facturatiemethode.
 8. Agoria-proofed
  De contracten zijn samen met Agoria uitgewerkt.
 9. Vaste loondienst
  Alle consultants zijn in vaste loondienst. Hier kunnen we aan kennisborging doen en u dus een hogere kwaliteit en rendement aanbieden.
 10. Vervanging
  Dankzij een grote poule aan experten, garanderen wij u bij ziekte of ongeval onmiddellijke vervanging indien gewenst.

6 voordelen van consultancy

Waarom u voor consultancy kiest? Deze 6 voordelen laten u niet langer twijfelen.

 1. Kostenbesparend
  Tot 6 maanden is het voor u voordeliger dan iemand vast in dienst te nemen.
 2. Onkosten en geen loonlast
  Een consultancy factuur is een onkostenfactuur en dus geen verzwaring van de loonlast op uw balans.
 3. Betaal enkel wat u krijgt
  Ziekte, ongevallen, onvoorziene afwezigheid zijn voor rekening van elva.
 4. Snelheid
  Consultants zijn sneller ingeschakeld dan het zoeken van een vaste medewerker. Onze medewerkers kunt u ook inschakelen om deze periode te overbruggen of uw nieuwe medewerker op te leiden, wat voor een maximale ontlasting zorgt van uw organisatie.
 5. Groei bewerkstelligen
  Als uw bedrijf kan groeien door het aanvaarden van extra opdrachten en uitdagingen, waarom dan geen consultants inschakelen om dit te doen?
 6. Kennis back-up
  Achter elke Consultants zit een bedrijf dat hem ondersteunt en waar hij terecht kan voor raad en advies. In het geval van elva hebben onze Consultants toegang tot bedrijven met expertise op zeer uiteenlopende vlakken.

Onze consultants zijn experten omdat ze generalisten zijn en reeds in diverse sectoren werden ingeschakeld. Net het inzetten van hun competenties in diverse bedrijven en sectoren heeft hen die expertise bezorgd. Door slechts in één bedrijf te werken, doet u nooit diezelfde expertise op.

Elva helpt u als klant om uw groei mee te ondersteunen. Elva specialiseert zich in projectmatige consultancy opdrachten. Elke opdracht heeft zijn specifieke noden. Onze consultants kunnen wel van het ene project overgaan naar een volgende project bij eenzelfde klant als we overtuigd zijn van de win-winsituatie, met andere woorden als onze consultant ook uw juiste match is voor de volgende opdracht.

Realisaties

Bij de ontwikkeling van een nieuw product vertrekken we steeds weer vanuit innovatieve ideeën. Creatieve vernieuwing die getoetst wordt aan uw realiteit en de praktische haalbaarheid. Ontdek enkele realisaties waar onze Consultants & Blue Label Consultants aan hebben meegewerkt.

ONTDEK MEER